ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Uitslag van genetisch onderzoek

Laten we er van uitgaan, dat je alle gesprekken al achter de rug hebt en  getest bent. Een spannend moment is dan de uitslag.
Ben ik wel of niet drager van een fout gen?

De uitslag van het genetisch onderzoek wordt over het algemeen mondeling én persoonlijk medegedeeld door de arts of klinisch geneticus waar je al contact mee hebt.  Bij en positieve uitslag, ben je  belast met het Li-Fraumeni syndroom. Aansluitend  zal je dan informatie krijgen over screening en het informeren van de familie wie er nog meer drager is.

Je zult zien dat de reacties divers zijn. De één zal het wel willen weten en de ander trekt zijn schouders erbij op en zegt dat hij daar géén behoefte aan heeft.Bij de laatste  is dat extra moeilijk als er al kinderen zijn.  Later kan dit logischerwijs problemen geven. Zeker in een familie waar later blijkt, dat het al ‘bekend’ was in de familie

De beste benadering, wees open en eerlijk!